Index » Pustaki Alfa

 

Pustaki Alfa

Pustak ALFA „24”

Pustak ALFA „24” PKWiU 22.61.11-30.42

Kategoria II, 49x24x24 mm element murowy z żużlobetonu ALFA „24”
Wytrzymałość na ściskanie: średnia 2,5MPa (N/mm2)
(┴ prostopadle do powierzchni kładzenia), 2,5MPa (N/mm2)
(┴ prostopadle do powierzchni bocznej – główkowej), (kategoria II)
Stabilność wymiarów: rozszerzalność pod wpływem wilgoci: WUN
Wytrzymałość spoiny: Nie dotyczy
Reakcja na ogień: Euroklasa A1
Absorpcja wody: Nie eksponować na zewnątrz
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej: Nie dotyczy
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych:
Gęstość brutto 25kg/szt ± 10%
Kształt, budowa według załączonego rysunku
Ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepła: Brak wymagań
Twardość (odporność na zamrażanie – odmrażanie): WUN
Substancje niebezpieczne: Brak wymagań

Puatak ½ ALFA „12”

Pustak ½ ALFA „12” PKWiU 22.61.11-30.42

Kategoria II, 49x24x12 mm element murowy z żużlobetonu ½ ALFA „12”
Wytrzymałość na ściskanie: średnia 2MPa (N/mm2)
(┴ prostopadle do powierzchni kładzenia), 2MPa (N/mm2)
(┴ prostopadle do powierzchni bocznej – główkowej), (kategoria II)
Stabilność wymiarów: rozszerzalność pod wpływem wilgoci: WUN
Wytrzymałość spoiny: Nie dotyczy
Reakcja na ogień: Euroklasa A1
Absorpcja wody: Nie eksponować na zewnątrz
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej: Nie dotyczy
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych:
Gęstość brutto 16kg/szt ± 10%
Kształt, budowa według załączonego rysunku
Ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepła: Brak wymagań
Twardość (odporność na zamrażanie – odmrażanie): WUN
Substancje niebezpieczne: Brak wymagań

Pustak ½ ALFA „10”

Pustak ½ ALFA „10” PKWiU 22.61.11-30.42

Kategoria II, 49x24x10 mm element murowy z żużlobetonu ½ ALFA „10”
Wytrzymałość na ściskanie: średnia 2MPa (N/mm2)
(┴ prostopadle do powierzchni kładzenia), 2MPa (N/mm2)
(┴ prostopadle do powierzchni bocznej – główkowej), (kategoria II)
Stabilność wymiarów: rozszerzalność pod wpływem wilgoci: WUN
Wytrzymałość spoiny: Nie dotyczy
Reakcja na ogień: Euroklasa A1
Absorpcja wody: Nie eksponować na zewnątrz
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej: Nie dotyczy
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych:
Gęstość brutto 12kg/szt ± 10%
Kształt, budowa według załączonego rysunku
Ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepła: Brak wymagań
Twardość (odporność na zamrażanie – odmrażanie): WUN
Substancje niebezpieczne: Brak wymagań

 
Przedsiębiorstwo "JANAR", Koœcielniki Dolne 20; 59-800 LUBAŃ | tel./fax (075) 721 60 72, 722 22 02; e-mail : biuro@janar.pl
Produkcja: Studio Eline         778363
Krzewy z Krzewia | Oleje Silnikowe | Pustaki Keramzytowe | Rakiety Śnieżne | Strony internetowe Lubań |