Index » Bloczki betonowe M-6

 

Bloczki betonowe M-6

Bloczek betonowy M-6 "14"


Opis wyrobu :
Bloczki betonowe przeznaczone są do stosowania w konstrukcjach murowych, tynkowanych, osłoniętych przed działaniem czynników atmosferycznych. Bloczki mają zastosowanie w konstrukcjach murowych przenoszących obciążenia i nie przenoszących obciążeń w budownictwie ogólnym.

Waga 1 szt bloczka : ok 27 kg
Ilość na palecie : 50 szt
Masa palety : ok 1350 kg


Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
- Kształt i budowa: prostopadłościan bez drążeń i zagłębień
- Wymiary nominalny: 380x240x140 mm; Kategoria D1
- Gęstość brutto: 2100 kg/m3 ±8%
- Deklarowana wytrzymałość mechaniczna na ściskanie -  
siła ściskająca skierowana prostopadle do powierzchni kładzenia: charakterystyczna 15 N/mm2 
- Absorpcja wody przez podciąganie kapilarne: NPD; nie eksponować na zewnątrz
- Rozszerzalność pod wpływem wilgoci: NPD; nie eksponować na zewnątrz
- Reakcja na ogień: Euroklasa A1
- Właściwości cieplne: λ = 1,30W/mK (wartość tabelaryczna)
- Przepuszczalność pary wodnej: µ=5/15 (wartość tabelaryczna)
- Wytrzymałość spoiny: NPD
- Trwałość (odporność na zamrażanie-odmrażanie): NPDBloczek Betonowy M-6 "12"


Opis wyrobu :
Bloczki betonowe przeznaczone są do stosowania w konstrukcjach murowych, tynkowanych, osłoniętych przed działaniem czynników atmosferycznych. Bloczki mają zastosowanie w konstrukcjach murowych przenoszących obciążenia i nie przenoszących obciążeń w budownictwie ogólnym.

Waga 1 szt bloczka : ok 23 kg
Ilość na palecie : 60 szt
Masa palety : ok 1380 kg


Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
- Kształt i budowa: prostopadłościan bez drążeń i zagłębień
- Wymiary nominalny: 380x240x120 mm; Kategoria D1
- Gęstość brutto: 2100 kg/m3 ±8%
- Deklarowana wytrzymałość mechaniczna na ściskanie - 
  siła ściskająca skierowana prostopadle do powierzchni kładzenia: charakterystyczna 15 N/mm2 
- Absorpcja wody przez podciąganie kapilarne: NPD; nie eksponować na zewnątrz
- Rozszerzalność pod wpływem wilgoci: NPD; nie eksponować na zewnątrz
- Reakcja na ogień: Euroklasa A1
- Właściwości cieplne: λ = 1,30W/mK (wartość tabelaryczna)
- Przepuszczalność pary wodnej: µ=5/15 (wartość tabelaryczna)
- Wytrzymałość spoiny: NPD
- Trwałość (odporność na zamrażanie-odmrażanie): NPD
 
Przedsiębiorstwo "JANAR", Koœcielniki Dolne 20; 59-800 LUBAŃ | tel./fax (075) 721 60 72, 722 22 02; e-mail : biuro@janar.pl
Produkcja: Studio Eline         1186022