Index » Pustaki stropowe Teriva

 

Pustaki stropowe Teriva

Pustak stropowy Teriva I keramzytowy


Opis wyrobu :
Pustaki stropowe przeznaczone są do stosowania wraz z belkami i betonem układanym na budowie (lub bez tego betonu) stosowane w celu utworzenia konstrukcji belkowo-pustakowego systemu stropowego.

Waga 1 szt pustaka : ok 12 kg
Ilość na palecie : 42 szt
Masa palety : ok 504 kg


Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
- Izolacyjność akustyczna :NPD
- Stabilność wymiarów;
rozszerzalność pod wpływem wilgoci: NPD; nie eksponować na zewnątrz
- Reakcja na ogień : Euroklasa A1
- Deklarowana odporność na siłę skupioną : PRk = 1,5 kN
- Absorpcja wody przez podciąganie kapilarne: NPD; nie eksponować na zewnątrz
- Przepuszczalność pary wodnej: µ=5/15 (wartość tabelaryczna)
- Kurczliwość pod wpływem suszenia: 0,35 mm/m
- Gęstość brutto : 670 ± 50kg/m
- Kształt i budowa : Prostopadłościan z drążeniami, bez zagłębień
- Wymiar nominalny : 520x240x210 mm, (długość x szerokość x wysokość)
- Tolerancja wymiarów : Kategoria T1
- Właściwości geometryczne : Kategoria N1
- Współczynnik przewodzenia ciepła (λ) : λ = 1,25 W/m2K (wartość tabelaryczna)
- Trwałość (odporność na zamrażanie/odmrażanie) : NPDPustak stropowy Teriva I żużlobetonowy


Opis wyrobu :
Pustaki stropowe przeznaczone są do stosowania wraz z belkami i betonem układanym na budowie (lub bez tego betonu) stosowane w celu utworzenia konstrukcji belkowo-pustakowego systemu stropowego.

Waga 1 szt pustaka : ok 15kg
Ilość na palecie : 42 szt
Masa palety : ok 630 kg


Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
- Izolacyjność akustyczna :NPD
- Stabilność wymiarów;
rozszerzalność pod wpływem wilgoci: NPD; nie eksponować na zewnątrz
- Reakcja na ogień : Euroklasa A1
- Deklarowana odporność na siłę skupioną : PRk = 1,5 kN
- Absorpcja wody przez podciąganie kapilarne: NPD; nie eksponować na zewnątrz
- Przepuszczalność pary wodnej: µ=5/15 (wartość tabelaryczna)
- Kurczliwość pod wpływem suszenia: 0,33 mm/m
- Gęstość brutto : 670 ± 50kg/m
- Kształt i budowa : Prostopadłościan z drążeniami, bez zagłębień
- Wymiar nominalny : 520x240x210 mm, (długość x szerokość x wysokość)
- Tolerancja wymiarów : Kategoria T1
- Właściwości geometryczne : Kategoria N1
- Współczynnik przewodzenia ciepła (λ) : λ = 1,30 W/m2K (wartość tabelaryczna)
- Trwałość (odporność na zamrażanie/odmrażanie) : NPD


 
Przedsiębiorstwo "JANAR", Koœcielniki Dolne 20; 59-800 LUBAŃ | tel./fax (075) 721 60 72, 722 22 02; e-mail : biuro@janar.pl
Produkcja: Studio Eline         1186022