Index » Belki stropowe Teriva

 

Belki stropowe Teriva

Belki Teriva

Opis wyrobu :
Belki stropowe stosowane wraz z pustakami i betonem układanym na budowie (lub bez tego betonu) stosowane w celu utworzenia konstrukcji belkowo-pustakowego systemu stropowego.


Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
- Kształt i budowa: belka ze zbrojeniem kratownicowym
- Wymiary nominalny:    
   - długość: 1800-7200 mm, moduł co 300 mm ±25 mm
   - szerokość pułki dolnej: 120 mm ±5 mm
   - wysokość stopki: 40 mm -5; +10 mm
   - całkowita wysokość belki: 180 mm -5; +10 mm
- Otulina zbrojenia: 20 mm
- Wytrzymałość na ściskanie: fck = 25 N/mm2
- Charakterystyka powierzchni: chropowata
- Poślizg cięgien: NPD
- Reakcja na ogień: Euroklasa A1
- Stal zbrojeniowa: wg dokumentacji technicznej
    - wytrzymałość na rozciąganie: ≥ 550 N/mm2 (wartość deklarowana)
    - granica plastyczności: ≥ 500 N/mm2 (wartość deklarowana)
- Trwałość (odporność na zamrażanie-odmrażanie): NPD

 
Przedsiębiorstwo "JANAR", Koœcielniki Dolne 20; 59-800 LUBAŃ | tel./fax (075) 721 60 72, 722 22 02; e-mail : biuro@janar.pl
Produkcja: Studio Eline         1186022