Index » Pustaki kominowe

 

Pustaki kominowe

Pustak kominowy dymowy z podwójną wentylacją "D+W2"
Opis wyrobu :
Obudowy zewnętrzne komina – elementy prefabrykowane betonowe służące jako
obudowa w systemach kominowych do osłony warstw wewnętrznych komina 

Waga 1 szt pustaka : ok 30kg
Ilość na palecie : 28 szt
Masa palety : ok 840 kg


Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
- Kształt i budowa: Prostopadłościan z dwoma przelotami do montażu kanałów
wewnętrznych 
- Wymiary nominalny: 540x360x240 mm (długość, szerokość, wysokość)
- Odporność na działanie temperatury: Klasa temperatury T600
- Odporność na pożar sadzy: Klasa G(50)
- Wytrzymałość na ściskanie: 3,5 N/mm2 (siła ściskająca skierowana prostopadle
do powierzchni kładzenia)
- Wytrzymałość na ściskanie; deklarowana wysokość zabudowy: 25m
- Wytrzymałość na zginanie pod naporem wiatru: 1080 mm
- Opór cieplny: 0,07 m2K/W
- Odporność na przemienne zamarzanie i odmarzanie:  Stopień
mrozoodporności F25
- Graniczne odchylenia od prostopadłości: 5 mm
- Reakcja na ogień: Euroklasa A1Pustak kominowy wentylacyjny „W-2”
Opis wyrobu :
Obudowy zewnętrzne komina – elementy prefabrykowane betonowe służące jako obudowa w systemach kominowych do osłony warstw wewnętrznych komina 

Waga 1 szt pustaka : ok 13 kg
Ilość na palecie : 60 szt
Masa palety : ok 780 kg


Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
- Kształt i budowa: Prostopadłościan z dwoma przelotami do montażu kanałów wewnętrznych 
- Wymiary nominalny: 360x240x240 mm (długość, szerokość, wysokość)
- Odporność na działanie temperatury: Klasa temperatury T600
- Odporność na pożar sadzy: Klasa G(50)
- Wytrzymałość na ściskanie: 3,5 N/mm2 (siła ściskająca skierowana prostopadle do powierzchni kładzenia)
- Wytrzymałość na ściskanie; deklarowana wysokość zabudowy: 25m
- Wytrzymałość na zginanie pod naporem wiatru: 1080 mm
- Opór cieplny: 0,07 m2K/W
- Odporność na przemienne zamarzanie i odmarzanie:  Stopień mrozoodporności F25
- Graniczne odchylenia od prostopadłości: 5 mm
- Reakcja na ogień: Euroklasa A1Pustak kominowy dymowo wentylacyjny „D-W”
Opis wyrobu :
Obudowy zewnętrzne komina – elementy prefabrykowane betonowe służące jako obudowa w systemach kominowych do osłony warstw wewnętrznych komina 

Waga 1 szt pustaka : ok 26 kg
Ilość na palecie : 24 szt
Masa palety : ok 624 kg


Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
- Kształt i budowa: Prostopadłościan z dwoma przelotami, jeden do montażu kanałów wewnętrznych, drugi wentylacyjny
- Wymiary nominalny: 490x360x240 mm (długość, szerokość, wysokość)
- Odporność na działanie temperatury: Klasa temperatury T600
- Odporność na pożar sadzy: Klasa G(50)
- Wytrzymałość na ściskanie: 3,5 N/mm2 (siła ściskająca skierowana prostopadle do powierzchni kładzenia)
- Wytrzymałość na ściskanie; deklarowana wysokość zabudowy: 25m
- Wytrzymałość na zginanie pod naporem wiatru: 1080 mm
- Opór cieplny: 0,07 m2K/W
- Odporność na przemienne zamarzanie i odmarzanie:  Stopień mrozoodporności F25
- Graniczne odchylenia od prostopadłości: 5 mm
- Reakcja na ogień: Euroklasa A1


Pustak kominowy dymowy „D”


Opis wyrobu :
Obudowy zewnętrzne komina - pustaki kominowe, przeznaczone są do budowy kominów tynkowanych, osłoniętych przed działaniem czynników atmosferycznych. 

Waga 1 szt pustaka : ok 17 kg
Ilość na palecie : 36 szt
Masa palety : ok 612 kg


Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
- Kształt i budowa: Prostopadłościan z jednym przelotem, jeden przelot do montażu kanałów wewnętrznych 
- Wymiary nominalny: 360x360x240 mm (długość, szerokość, wysokość)
- Odporność na działanie temperatury: Klasa temperatury T600
- Odporność na pożar sadzy: Klasa G(50)
- Wytrzymałość na ściskanie: 3,5 N/mm2 (siła ściskająca skierowana prostopadle do powierzchni kładzenia)
- Wytrzymałość na ściskanie; deklarowana wysokość zabudowy: 25m
- Wytrzymałość na zginanie pod naporem wiatru: 1080 mm
- Opór cieplny: 0,07 m2K/W
- Odporność na przemienne zamarzanie i odmarzanie:  Stopień mrozoodporności F25
- Graniczne odchylenia od prostopadłości: 5 mm
- Reakcja na ogień: Euroklasa A1


 
Przedsiębiorstwo "JANAR", Koœcielniki Dolne 20; 59-800 LUBAŃ | tel./fax (075) 721 60 72, 722 22 02; e-mail : biuro@janar.pl
Produkcja: Studio Eline         1186023