Index » Pustaki żużlowe Alfa

 

Pustaki żużlowe Alfa

Pustak żużlobetonowy Alfa 1/2 "10"


Opis wyrobu :
Pustaki przeznaczone są do stosowania w konstrukcjach murowych, tynkowanych, osłoniętych przed działaniem czynników atmosferycznych. Pustaki mają zastosowanie w konstrukcjach murowych przenoszących obciążenia i nie przenoszących obciążeń  w budownictwie ogólnym.

Waga 1 szt pustaka : ok 12 kg
Ilość na palecie : 96 szt
Masa palety : ok 1152 kg


Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
- Kształt i budowa: prostopadłościan z drążeniami, bez zagłębień
- Wymiary nominalny: 490x100x240 mm; Kategoria D1
- Gęstość brutto: 1100 kg/m3 ±8%
- Deklarowana wytrzymałość mechaniczna na ściskanie - 
  siła ściskająca skierowana prostopadle do powierzchni kładzenia: charakterystyczna 2,5 N/mm2 
- Absorpcja wody przez podciąganie kapilarne: NPD; nie eksponować na zewnątrz
- Rozszerzalność pod wpływem wilgoci: NPD; nie eksponować na zewnątrz
- Reakcja na ogień: Euroklasa A1
- Właściwości cieplne: λ = 1,30 W/mK (wartość tabelaryczna)
- Przepuszczalność pary wodnej: µ=5/15 (wartość tabelaryczna)
- Wytrzymałość spoiny: NPD
- Trwałość (odporność na zamrażanie-odmrażanie): NPD


Pustak żużlobetonowy Alfa 1/2 "12"
Opis wyrobu :
Pustaki przeznaczone są do stosowania w konstrukcjach murowych, tynkowanych, osłoniętych przed działaniem czynników atmosferycznych. Pustaki mają zastosowanie w konstrukcjach murowych przenoszących obciążenia i nie przenoszących obciążeń w budownictwie ogólnym.

Waga 1 szt pustaka : ok 17 kg
Ilość na palecie : 80 szt
Masa palety : ok 1360 kg


Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
- Kształt i budowa: prostopadłościan z drążeniami, bez zagłębień
- Wymiary nominalny: 490x120x240 mm; Kategoria D1
- Gęstość brutto: 1200 kg/m3 ±8%
- Deklarowana wytrzymałość mechaniczna na ściskanie - 
  siła ściskająca skierowana prostopadle do powierzchni kładzenia: charakterystyczna 3,5 N/mm2 
- Absorpcja wody przez podciąganie kapilarne: NPD; nie eksponować na zewnątrz
- Rozszerzalność pod wpływem wilgoci: NPD; nie eksponować na zewnątrz
- Reakcja na ogień: Euroklasa A1
- Właściwości cieplne: λ = 1,30 W/mK (wartość tabelaryczna)
- Przepuszczalność pary wodnej: µ=5/15 (wartość tabelaryczna)
- Wytrzymałość spoiny: NPD
- Trwałość (odporność na zamrażanie-odmrażanie): NPD


Pustak żużlobetonowy Alfa 1/1 "24"


Opis wyrobu :
Pustaki przeznaczone są do stosowania w konstrukcjach murowych, tynkowanych, osłoniętych przed działaniem czynników atmosferycznych. Pustaki mają zastosowanie w konstrukcjach murowych przenoszących obciążenia i nie przenoszących obciążeń w budownictwie ogólnym.

Waga 1 szt pustaka : ok 32 kg
Ilość na palecie : 50 szt
Masa palety : 1600 kg


Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
- Kształt i budowa: prostopadłościan z drążeniami, bez zagłębień
- Wymiary nominalny: 490x240x240 mm; Kategoria D1
- Gęstość brutto: 1100 kg/m3 ±8%
- Deklarowana wytrzymałość mechaniczna na ściskanie - 
  siła ściskająca skierowana prostopadle do powierzchni kładzenia: charakterystyczna 3,5 N/mm2 
- Absorpcja wody przez podciąganie kapilarne: NPD; nie eksponować na zewnątrz
- Rozszerzalność pod wpływem wilgoci: NPD; nie eksponować na zewnątrz
- Reakcja na ogień: Euroklasa A1
- Właściwości cieplne: λ = 1,30 W/mK (wartość tabelaryczna)
- Przepuszczalność pary wodnej: µ=5/15 (wartość tabelaryczna)
- Wytrzymałość spoiny: NPD
- Trwałość (odporność na zamrażanie-odmrażanie): NPD


 
Przedsiębiorstwo "JANAR", Koœcielniki Dolne 20; 59-800 LUBAŃ | tel./fax (075) 721 60 72, 722 22 02; e-mail : biuro@janar.pl
Produkcja: Studio Eline         1186023