Index » Effe

 

Effe

Posiadamy w swojej ofercie kominy ceramiczne Effe :

S± one produkowane zgodnie z norm± PN-EN 1806 i oznaczane znakiem CE. 


Kominy DOMUS s± przeznaczone do odprowadzania spalin suchych o temperaturze do 600°C (badania wykonano w temperaturze 1000°C) .Zaprojektowane zostały do współpracy z kotłami na paliwa stałe i kominkami.  Cech± szczególn± kominów DOMUS jest ich wysoka termoodporno¶ć oraz odporno¶ć na szoki termiczne. Kominy DOMUS bez problemu  przechodz± wielogodzinne testy w temperaturze 1000°C.


Kominy ULTRA zostały zaprojektowane do odprowadzania spalin mokrych o temperaturze do 300°C (badania wykonano w temp 350°C) i przeznaczone s± do współpracy z kotłami gazowymi i olejowymi. Zachowuj± szczelno¶ć nawet w wysokich ci¶nieniach (200Pa przy temperaturze do 200°C).

GRUPPO EFFE 2 udziela na kominy DOMUS i ULTRA 40 lat gwarancji.


 
Przedsiębiorstwo "JANAR", Kościelniki Dolne 20; 59-800 LUBAŃ | tel./fax (075) 721 60 72, 722 22 02; e-mail : biuro@janar.pl
Produkcja: Studio Eline         1186023