Dostawcy

Wróć

Bloczki betonowe M-6

Bloczki betonowe M-6

 

Bloczek betonowy M-6 "14"

Opis wyrobu:

Bloczki betonowe przeznaczone są do stosowania w konstrukcjach murowych, tynkowanych, osłoniętych przed działaniem czynników atmosferycznych. Bloczki mają zastosowanie w konstrukcjach murowych przenoszących obciążenia i nie przenoszących obciążeń w budownictwie ogólnym.

Waga 1szt. bloczka: ok 27kg

Ilość na palecie :50 szt.

Masa paleta :ok 1350 kg

 

Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

-Kształt i budowa: prostopadłościan bez drążeń i zagłębień

-Wymiary nominalne: 380x240x140 mm; Kategoria D1

-Gęstość brutto:2100kg.m2 8%

-Deklarowana wytrzymałość mechaniczna na ściskanie-siła ściskająca skierowana prostopadle do powierzchni kładzenia: charakterystyczna 15N/mm2

-Absorpcja wody przez podciąganie kapilarne; NPD; nie eksponować na zewnątrz

-Rozszerzalność pod wpływem wilgoci : NPD; nie eksponować na zewnątrz

-Reakcja na ogień: Euroklasa A1

-Właściwości cieplne: 1,30W/mK (wartość tabelaryczna)

-Przepuszczalność pary wodnej: 5/15 (wartość tabelaryczna)

-Wytrzymałość spoiny : NPD

-Trwałość (odporność na zamrażanie-odmrażanie ) : NPD

Bloczek Betonowy M-6 "12"

Waga 1 szt. bloczka :ok 23kg

Ilość na palecie:60szt

Masa palety: ok 1380kgBloczek M-6

 

 

Galeria