Dostawcy

Stropy

To podstawowe elementy konstrukcyjne domu rozdzielające dwie kondygnacje i usztywniające cały budynek. Muszą być nie tylko odpowiednio wytrzymałe, aby bezpiecznie przenosiły obciążenia, ale i sztywne, aby zbytnio się nie uginały i nie drgały.

Wieniec. Strop usztywnia ściany nośne budynku pod warunkiem, że jest oparty na nich za pośrednictwem solidnych wieńców, czyli obwodowych belek żelbetowych wokół krawędzi stropu. Bez takich belek ściany mogą łatwo popękać przy niewielkich nawet ruchach gruntu. Wieniec wykonuje się we wszystkich stropach żelbetowych.

Obciążenia. Strop projektuje lub dobiera konstruktor zależnie od jego rozpiętości i przewidywanych obciążeń, na które składają się:

- ciężar własny stropu - w tym podłogi i sufitu stanowiących jego wykończenie;

- ciężar ścian działowych;

- obciążenia użytkowe, czyli ciężar mebli, urządzeń, a także mieszkańców i ich gości.

Klawiszowanie. Tak nazywa się niezależne od siebie ugięcia poszczególnych belek nośnych stropu (żeber) objawiające się rysami i pęknięciami na suficie wzdłuż ich krawędzi. Przyczyny klawiszowania mogą być następujące:

- nierównomierne obciążenie poszczególnych belek, np. ustawienie wzdłuż jednej z nich ciężkiego mebla lub ścianki działowej, czego nie przewidziano w projekcie stropu;

- brak usztywniającego konstrukcję żebra rozdzielczego - niezbędnego, gdy rozpiętość stropu przekracza 4-4,5 m.

Zmiany w trakcie budowy. Jeśli dotyczą konstrukcji stropu, mogą być dokonane tylko przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami; istotne zmiany (np. zastosowanie innego niż w projekcie rodzaju stropu) muszą być odnotowane w dzienniku budowy. Uzgodnienia wymagają również zwiększenie obciążeń stropu lub inne rozmieszczenie obciążeń na przykład z powodu:

- użycia cięższego niż w projekcie materiału do budowy ścian działowych lub na podłogi,

- zmiany ogrzewania grzejnikowego na podłogowe,

- przesunięcia ścian działowych w inne miejsce niż przewidziano w projekcie,

- wstawienie nieuwzględnionego w projekcie kominka (wraz z obudową może ważyć nawet 500 kg).

Solidne oparcie na ścianach

Obciążenia z belek stropowych tylko wtedy będą przenoszone na ściany, gdy będą miały odpowiednią głębokość oparcia (zwykle nie mniej niż 8 cm).

Stropy