Dostawcy

STROP TERIVA

Strop Teriva
W ofercie Janar Bis Sp. Z O.O. dostępny jest kompletny system kształtek, który w znacznym stopniu obniża koszt wykonania stropu i skraca czas montażu zastępując z powodzeniem tradycyjne szalowanie.
Strop Teriva należy do najbardziej uniwersalnych i lekkich konstrukcji stropowych. Można w ten sposób przykryć każdą powierzchnię, której szerokość w świetle nie przekracza 7,20m.

Pustaki stropowe Teriva-keramzytowe

Opis wyrobu :
Pustaki stropowe przeznaczone są do stosowania wraz z belkami i betonem układanym na budowie (lub bez tego betonu) stosowane w celu utworzenia konstrukcji belkowo-pustakowego systemu stropowego.

Waga 1 szt pustaka : ok 12 kg
Ilość na palecie : 42 szt
Masa palety : ok 504 kg

Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
- Izolacyjność akustyczna :NPD
- Stabilność wymiarów;
rozszerzalność pod wpływem wilgoci: NPD; nie eksponować na zewnątrz
- Reakcja na ogień : Euroklasa A1
- Deklarowana odporność na siłę skupioną : PRk = 1,5 kN
- Absorpcja wody przez podciąganie kapilarne: NPD; nie eksponować na zewnątrz
- Przepuszczalność pary wodnej: µ=5/15 (wartość tabelaryczna)
- Kurczliwość pod wpływem suszenia: 0,35 mm/m
- Gęstość brutto : 670 ± 50kg/m
- Kształt i budowa : Prostopadłościan z drążeniami, bez zagłębień
- Wymiar nominalny : 520x240x210 mm, (długość x szerokość x wysokość)
- Tolerancja wymiarów : Kategoria T1
- Właściwości geometryczne : Kategoria N1
- Współczynnik przewodzenia ciepła (λ) : λ = 1,25 W/m2K (wartość tabelaryczna)
- Trwałość (odporność na zamrażanie/odmrażanie) : NPD

 

 

Pustaki stropowe Teriva=żużlobetonowe

Opis wyrobu :
Pustaki stropowe przeznaczone są do stosowania wraz z belkami i betonem układanym na budowie (lub bez tego betonu) stosowane w celu utworzenia konstrukcji belkowo-pustakowego systemu stropowego.

Waga 1 szt pustaka : ok 15kg
Ilość na palecie : 42 szt
Masa palety : ok 630 kg


Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
- Izolacyjność akustyczna :NPD
- Stabilność wymiarów;
rozszerzalność pod wpływem wilgoci: NPD; nie eksponować na zewnątrz
- Reakcja na ogień : Euroklasa A1
- Deklarowana odporność na siłę skupioną : PRk = 1,5 kN
- Absorpcja wody przez podciąganie kapilarne: NPD; nie eksponować na zewnątrz
- Przepuszczalność pary wodnej: µ=5/15 (wartość tabelaryczna)
- Kurczliwość pod wpływem suszenia: 0,33 mm/m
- Gęstość brutto : 670 ± 50kg/m
- Kształt i budowa : Prostopadłościan z drążeniami, bez zagłębień
- Wymiar nominalny : 520x240x210 mm, (długość x szerokość x wysokość)
- Tolerancja wymiarów : Kategoria T1
- Właściwości geometryczne : Kategoria N1
- Współczynnik przewodzenia ciepła (λ) : λ = 1,30 W/m2K (wartość tabelaryczna)
- Trwałość (odporność na zamrażanie/odmrażanie) : NPD 

Kształtki L i C
Kształtki dla ściany jednowarstwowej 24cm dostosowane do wysokości konstrukcyjnej stropów.

Belka Stropowa
Jest prefabrykatem składającej sę z betonowej stropki i stalowej kratownicy umieszczonej w stopce. Belki produkowane są w długościach od 1,50m do 7,20m. 

 Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
- Kształt i budowa: belka ze zbrojeniem kratownicowym
- Wymiary nominalny:
- długość: 1800-7200 mm, moduł co 300 mm ±25 mm
- szerokość pułki dolnej: 120 mm ±5 mm
- wysokość stopki: 40 mm -5; +10 mm
- całkowita wysokość belki: 180 mm -5; +10 mm
- Otulina zbrojenia: 20 mm
- Wytrzymałość na ściskanie: fck = 25 N/mm2
- Charakterystyka powierzchni: chropowata
- Poślizg cięgien: NPD
- Reakcja na ogień: Euroklasa A1
- Stal zbrojeniowa: wg dokumentacji technicznej
- wytrzymałość na rozciąganie: ≥ 550 N/mm2 (wartość deklarowana)
- granica plastyczności: ≥ 500 N/mm2 (wartość deklarowana)
- Trwałość (odporność na zamrażanie-odmrażanie): NPD

DANE TECHNICZNE:

- Osiowy rozstaw belek:
60 cm
- Wysokość konstrukcyjna stropu:
24 cm
- Grubość nadbetonu:
3 cm
- Rozpiętość modularna stropu ze stopniowaniem co 30 cm:
1,5-7,8

BELKI

 

STROP TERIVA