Strop Teriva, producent stropów Teriva - JANAR BIS

JANAR BIS - Produkcja i Hurtownia Materiałów Budowlanych.   JANAR - Skład Opału
JANAR BIS - Produkcja i Hurtownia Materiałów Budowlanych.   
JANAR - Skład Opału
Title
Przejdź do treści
Strop Teriva
PRODUKCJA JANAR
Strop Teriva
W ofercie Janar Bis Sp. Z O.O. dostępny jest kompletny system kształtek, który w znacznym stopniu obniża koszt wykonania stropu i skraca czas montażu zastępując z powodzeniem tradycyjne szalowanie.
Strop Teriva należy do najbardziej uniwersalnych i lekkich konstrukcji stropowych. Można w ten sposób przykryć każdą powierzchnię, której szerokość w świetle nie przekracza 7,20m.

Pustaki stropowe Teriva-keramzytowe
Pustaki stropowe przeznaczone są do stosowania wraz z belkami i betonem układanym na budowie (lub bez tego betonu) stosowane w celu utworzenia konstrukcji belkowo-pustakowego systemu stropowego.

Cechy produktu:
Waga 1 szt pustaka : ok 15 kg
Ilość na palecie : 42 szt
Masa palety : ok 630 kg
Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
 • Izolacyjność akustyczna :NPD
 • Stabilność wymiarów;
 • Rozszerzalność pod wpływem wilgoci: NPD; nie eksponować na zewnątrz
 • Reakcja na ogień : Euroklasa A1
 • Deklarowana odporność na siłę skupioną : PRk = 1,5 kN
 • Absorpcja wody przez podciąganie kapilarne: NPD; nie eksponować na zewnątrz
 • Przepuszczalność pary wodnej: µ=5/15 (wartość tabelaryczna)
 • Kurczliwość pod wpływem suszenia: 0,35 mm/m
 • Gęstość brutto : 670 ± 50kg/m
 • Kształt i budowa : Prostopadłościan z drążeniami, bez zagłębień
 • Wymiar nominalny : 520x240x210 mm, (długość x szerokość x wysokość)
 • Tolerancja wymiarów : Kategoria T1
 • Właściwości geometryczne : Kategoria N1
 • Współczynnik przewodzenia ciepła (λ) : λ = 1,25 W/m2K (wartość tabelaryczna)
 • Trwałość (odporność na zamrażanie/odmrażanie) : NPD
Pustaki stropowe Teriva-żużlobetonowe
Pustaki stropowe przeznaczone są do stosowania wraz z belkami i betonem układanym na budowie (lub bez tego betonu) stosowane w celu utworzenia konstrukcji belkowo-pustakowego systemu stropowego. Waga 1 szt pustaka : ok 17 kg, ilość na palecie : 42 szt. masa palety : ok 720 kg

Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
 • Izolacyjność akustyczna :NPD
 • Stabilność wymiarów;
 • Rozszerzalność pod wpływem wilgoci: NPD; nie eksponować na zewnątrz
 • Reakcja na ogień : Euroklasa A1
 • Deklarowana odporność na siłę skupioną : PRk = 1,5 kN
 • Absorpcja wody przez podciąganie kapilarne: NPD; nie eksponować na zewnątrz
 • Przepuszczalność pary wodnej: µ=5/15 (wartość tabelaryczna)
 • Kurczliwość pod wpływem suszenia: 0,33 mm/m
 • Gęstość brutto : 670 ± 50kg/m
 • Kształt i budowa : Prostopadłościan z drążeniami, bez zagłębień
 • Wymiar nominalny : 520x240x210 mm, (długość x szerokość x wysokość)
 • Tolerancja wymiarów : Kategoria T1
 • Właściwości geometryczne : Kategoria N1
 • Współczynnik przewodzenia ciepła (λ) : λ = 1,30 W/m2K (wartość tabelaryczna)
 • Trwałość (odporność na zamrażanie/odmrażanie) : NPD
Kształtki L i C - kształtki dla ściany jednowarstwowej 24cm dostosowane do wysokości konstrukcyjnej stropów.
Belka Stropowa

Jest prefabrykatem składającej się z betonowej stopki i stalowej kratownicy umieszczonej w stopce.  Belki produkowane są w długościach od 1,50m do 7,20m.
DANE TECHNICZNE:
- Osiowy rozstaw belek: 60 cm
- Wysokość konstrukcyjna stropu: 24 cm
- Grubość nadbetonu: 3 cm
- Rozpiętość modularna stropu ze stopniowaniem co 30 cm: 1,5-7,8
Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
 • Kształt i budowa: belka ze zbrojeniem kratownicowym
 • Wymiary nominalny:
 • długość: 1800-7200 mm, moduł co 300 mm ±25 mm
 • szerokość pułki dolnej: 120 mm ±5 mm
 • wysokość stopki: 40 mm -5; +10 mm
 • całkowita wysokość belki: 180 mm -5; +10 mm
 • Otulina zbrojenia: 20 mm
 • Wytrzymałość na ściskanie: fck = 25 N/mm2
 • Wytrzymałość na ściskanie: fck = 25 N/mm2
 • Charakterystyka powierzchni: chropowata
 • Poślizg cięgien: NPD
 • Reakcja na ogień: Euroklasa A1
 • Stal zbrojeniowa: wg dokumentacji technicznej
 • wytrzymałość na rozciąganie: ≥ 550 N/mm2 (wartość deklarowana)
 • granica plastyczności: ≥ 500 N/mm2 (wartość deklarowana)
 • Trwałość (odporność na zamrażanie-odmrażanie): NPD

JANAR BIS  Kościelniki Dolne 20; 59-800 LUBAŃ | tel./fax (075) 721 60 72, 722 22 02; e-mail : biuro@janar.pl

         
JANAR BIS  Kościelniki Dolne 20; 59-800 LUBAŃ
tel./fax (075) 721 60 72, 722 22 02; e-mail : biuro@janar.pl

         
JANAR BIS  Kościelniki Dolne 20
59-800 LUBAŃ
tel./fax (075) 721 60 72, 722 22 02
e-mail : biuro@janar.pl

         

Wróć do spisu treści